,,Психологическата готовност на детето за училище“- Част 1

120.00 лв.

Едномесечен дистанционен тренинг

Модул 1
Как да определим готовността на детето за училище?
Тренинг за родителите, които искат детето им да успее.

Код: pg05 Категория:

За какво е тренингът ,,Психологическата готовност на детето за училище“- Част 1“?

Готово ли е вашето дете да бъде ученик?

Този въпрос ви вълнува и вие полагате много усилия, за да може детето ви да тръгне в първи клас  подготвено. Децата често могат да пишат и смятат преди началото на първи клас.

Но освен това съществува и психологическа готовност, която включва в себе си:

 • Интелектуална готовност (формирано мислене, внимание, памет).
 • Емоционална готовност (формирана учебна мотивация, произволност на поведението).

Психологическата неподготвеност на детето за училище може да способства за възникването на много трудности и проблеми:

 • Отказ да ходи на училище.
 • Липса на интерес.
 • Нарушаване на поведението.
 • Понижаване на самооценката, което на по-късен етап може да доведе до сериозни психологически проблеми.

Вие можете да предотвратите тези проблеми, или да намалите вероятността да възникнат, ако  навреме  подготвите както себе си, така и детето за първото му по-сериозно изпитание в живота.

 Съвет:

Късметът помага на усърдните, не на мечтателите.

Съдържание на тренинга:

Как да определим готовността на детето за училище

 1. 1. Училищната зрялост или психологическата готовност на детето за училище
 1. 2. Кризата на 6-7 години

Как и защо се появява кризата на 6-7 години

 • Новите възможности на детето и появата на ,,вътрешната позиция на ученика“.
  Етапи на развитие в позицията на ученика.
 • Какво се случва преди и по време на кризата – психологическите механизми на кризата.

Разрешаване на кризата и обучението в училище

 • Кризата на седемте години и нивото на психологическа готовност за училищно обучение.
 • Нормалното разрешаване на кризата на седемте години.
 • Преживяванията на детето и механизмите за  психологическа защита.
 • Какво трябва да бъде поведението на родителите.
 1. 3. Какво трябва да умее и да разбира детето при постъпването в училище
 • Фонематичен  слух.
 • Чувство за величина.
 • Последователност при  излагането  на мислите.
 • Ориентация в пространството.
 • Развитие на интелекта  от  пет  до седем години.
 1. 4. Подготовката на детето за училище: полезни  съвети, ситуации и коментари на психолога

5. Определяне готовността на детето за училище

Методика А.Р. Лурия за определяне състоянието на кратковременната памет.
Методика на Джекъбсън за определяне обема на паметта.
Методика за определяне концентрацията и разпределянето на вниманието.
Методика, показваща нивото на развитие на умението да систематизира.

Методика за определяне способността да обобщава, абстрахира и класифицира.
Методика за определяне мисловните способности на децата на 6 год.
Методика за разкриване нивото на развитие на образните представи.
Изследване качеството на звукопроизношението.

Методика за определяне нивото на мобилизация на волята ( Ш.Н. Чхарташвили).
Методика, определяща нивото на развитие на финната моторика на ръцете, аналитическите и синтетически функции на мозъка (чрез графическият диктант и метод на Керн – Йерасек).
Методика за изучаване и оценка на моторната персеверация (т.е. шаблонно повтаряне на движения).

Методика Керн – Йерасек за определяне развитието на финната моторика на ръцете, координации на движенията и зрението.
Методика за определяне нивото на развитие в комуникативната сфера.

TOP